جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه وليعصر گرمه
آدرس خراسان شمالی - جاجرم - خیابان انقلاب ، آزمايشگاه ولي عصر
 مسول فنی دكتر منصور اماني
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-585-3253777
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه