جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه فرهاد
آدرس کرمانشاه - پاركينگ شهرداري - ضلع غربي - پشت هتل راه كربلا
 مسول فنی دكتر محمد تقي مقيمي
خدمات بيوشيمي هماتولوژي ايمونولوژي ميكروبيولوژي انگل شناسي تجزيه ادرار هورمون شناسي
ساعت کار 7 صبح تا 7شب
تلفن 0098-831-7224511
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه