جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مركزي
آدرس همدان - تویسرکان - ميدان فرشيد – مركز بهداشت
 مسول فنی آقاي دكتر صابوني
خدمات یوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار 7:00 تا 14:00
تلفن 0098-852-4222181
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه