جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه نوين
آدرس همدان - تویسرکان - خيابان شهيد باهنر
 مسول فنی دكتر عصاري
خدمات یوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-852-4225477
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه