جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارسيتان تامين اجتماعي
آدرس سیستان و بلوچستان - زاهدان - بلوار بهداشت - ميدان امام رضا
 مسول فنی خانم دكتر سرگلزايي
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-543-2510115
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه