جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه البرز
آدرس تهران - دماوند - گیلاوند - روبروی مخابرات - طبقه سوم
 مسول فنی خانم دکتر نجمی
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-221-5238182
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه