جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه رفرانس
آدرس گیلان - رشت - خيابان امام خميني - بعد از بانك ملي -جنب مركز تنظيم خانواده
 مسول فنی دكتر صادقي
خدمات انجام تستهاي تخصصي در حال حاضر تهيه سوشهاي ميكروبي و اندازه گيري سطح داروها توسط HPLC
ساعت کار 7:00 تا 14:00
تلفن 0098-131-3232719
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه