جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه تامين اجتماعي
آدرس گیلان - رشت - میدان فرهنگ
 مسول فنی دكتر برزو
خدمات انجام آزمايشات روتين براي بيمه شدگان تامين اجتماعي
ساعت کار 7:00 تا 14:00
تلفن 0098-131-3225042
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه