جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان تامين اجتماعي
آدرس گیلان - رشت - كيلومتر اول جاده تهران - نرسيده به ژاندارمري
 مسول فنی دكتر برزو - دكتر مهرورز
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - سرولوژي - هورمون شناسی - ايمونولوژي - ميكروب شناسي - انگل شناسي
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-131-6662214
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه