جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان شفاء
آدرس گیلان - رشت - چهاراه حشمت - جنب بيمارستان حشمت
 مسول فنی دكتر پيله رودي
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - سرولوژي - هورمون شناسی - ايمونولوژي - ميكروب شناسي - انگل شناسي
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-131-6662350
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه