جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه کلینیک صابرین
آدرس گیلان - رشت - خيابان گلسار - ميدان صابرين
 مسول فنی دكتر مسعود مدني
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - سرولوژي - هورمون شناسی - ايمونولوژي - ميكروب شناسي - انگل شناسي
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-131-7223060
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه