جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان پورسينا
آدرس گیلان - رشت - چهارراه پورسينا
 مسول فنی دكتر رضائي
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-131-3222444
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه