جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكتر ابهري
آدرس تهران - چهار راه وليعصر - خيابان برادران مظفر
 مسول فنی دكتر زهره ابهري
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-21-66465355
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه