جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكتر اكبرزاده
آدرس گیلان - هشتپر/تالش - خيابان خرمشهر
 مسول فنی دكتر افشين اكبرزاده
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-182-4225400
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه