جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مهر
آدرس کرمان - بم - خيابان امام خميني-مقابل مسجد قصر حميد
 مسول فنی دكتر سيد عليرضا امين محرر
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-344-2212866
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه