جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكتر فرجادنيا
آدرس خوزستان - دزفول - خیابان طالقاني - كوچه شهرباني - مجتمع پزشكي ميلاد
 مسول فنی دكتر زهرا فرجادنيا
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-641-2225124
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه