جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكتر حسن زاده
آدرس مازندران - بهشهر - خيابان امام خمینی
 مسول فنی دكتر حسن زاده
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-152-5245242
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه