جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر فريده بهبهاني
آدرس خوزستان - بهبهان - جنب فرمانداري
 مسول فنی دكتر حسيني
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-671-3322072
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه