جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه رازی
آدرس یزد - بافق - خیابان وحشی بافقی
 مسول فنی دکتر سعید ریانی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-352-4226415
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه