جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پلي كلينيك شهرداري منطقه 6
آدرس تهران - خیابان وليعصر - بين خيابان طالقاني و ميدان وليعصر
 مسول فنی هما سادات افسري
خدمات هماتولوژي - بيوشيمي - ايمني شناسي - ميكروب شناسي - هورمون بيوشيمي - ادرار انگل شناسي
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-21-88942528
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه