جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه و پلی کلینیک تخصصی ولیعصر
آدرس تهران - خیابان ولیعصر - روبروی سینما فلسطین - خیابان برادران مظفر - پلی کلینیک ولیعصر طبقه چهارم
 مسول فنی دکتر حسین خطیبی
خدمات هماتولوژي - بيوشيمي - ايمني شناسي - ميكروب شناسي - هورمون بيوشيمي - ادرار انگل شناسي
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-21-88804001
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه