جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبيولوژي تخت طاووس
آدرس تهران - خيابان مطهري - بعد از تقاطع شهید مفتح - شماره 180
 مسول فنی خانم دكتر آقايي پور
خدمات پاتولوژی - ایمونولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - هماتولوژی - بیوشیمی - هورمون شناسی
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-21-88305543
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه