جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه سانترال
آدرس تهران - خيابان قلعه مرغي - كوچه شهيد زماني - پلاك 1 - طبقه دوم
 مسول فنی خانم دكتر شاهرخي
خدمات ایمونولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - هماتولوژی - بیوشیمی - هورمون شناسی
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-21-55655444
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه