جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه ابن سينا
آدرس تهران - خيابان تهران نو - ايستگاه پل
 مسول فنی دكتر عبدالغفور فربد
خدمات ایمونولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - هماتولوژی - بیوشیمی - هورمون شناسی
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-21-77791106
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه