جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر ابوالحسن
آدرس تهران - شهرك غرب - بلوار دريا - تقاطع بزرگراه پاك نژاد - شماره 77
 مسول فنی دکتر ابوالحسن
خدمات ایمونولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - هماتولوژی - بیوشیمی - هورمون شناسی
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-21-88088627
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه