جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبيولوژي پيروز
آدرس تهران - ميدان توحيد - خيابان توحيد - كوچه شهيد حاج رضايي
 مسول فنی دكتر پيروز صالحيان
خدمات پاتولوژی - بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-21-66426579
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه