جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر آشتیانی
آدرس رشت - خیابان سعدی - پل بوسار - خیابان بوسار - پلاک 38
 مسول فنی دکتر شهرام اژدری
خدمات پاتولوژی و کلینیکال شامل : تمام بخشها ( هورمون - بیوشیمی - سرولوژی - ایمونولوژی - هماتولوژی - انگل شناسی - قارچ شناسی - میکروب شناسی - ایمونو هیستو شیمی - HLA - PCR )
ساعت کار 7 صبح تا 9 شب
تلفن 0098-131-7233478-7233479
پست الکترونيک info@ashtianylab.com
وب سايت www.ashtianylab.com

تصاویر آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه