جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان آریا
آدرس تهران - خيابان وصال شيرازي - نبش بلوار كشاورز
 مسول فنی دكتر مسلم بهادري-دكتر نسرين اعلايي
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-21-88967181
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه