جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان آسیا
آدرس تهران - خيابان بخارست - روبروي دانشكده اقتصاد علامه طباطبايي
 مسول فنی دكتر زهرا فروزنده شريف
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-21-88731978
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه