جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاستور
آدرس لرستان - ازنا - خيابان آزادي - روبروي پارك ملت - كوي شهيد اسدالهي
 مسول فنی دكتر محمد دهاقين
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزيه ادرار
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-664-4222832
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه