جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه حافظ
آدرس تهران - انتهاي بزرگراه نواب - زير پل هلال احمر - روبروي بيمارستان شهيد فهميده
 مسول فنی دكتر آرايي نژاد
خدمات بيوشيمي- هماتولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - ميكروب شناسي - هورمون شناسي ايمنولوژي
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-21-55650961
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه