جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه البرز
آدرس تهران - خيابان جمهوري - شماره 332
 مسول فنی دكتر داوود آقا شاهي
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - ایمونولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزيه ادرار
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-21-66706929
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه