جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكتر افشار نيا
آدرس تهران - ميدان قيام-خيابان شهيد رضوي
 مسول فنی دكتر بهنود افشارنيا
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - ایمونولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزيه ادرار
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-21-33129111
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه