جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه وليعصر
آدرس تهران - خيابان آفريقا - كوچه گلگون - پلاك 23
 مسول فنی دكتر محمد تقي تصديق مقدم
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزيه ادرار
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-21-22052019
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه