جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر رحیم نژاد
آدرس فارس - نی ریز - خيابان قدس
 مسول فنی دکتر رحیم نژاد
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7 صبح تا 7 شب
تلفن 0098-732-5222329
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه