جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه رازي
آدرس تهران - شهرك مسعوديه - خيابان ابومسلم - بعد از چهارراه عارف
 مسول فنی دكتر بهرام منتظري
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزيه ادرار
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-21-33862781
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه