جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه شهيد نبوي
آدرس تهران - شهر ري - خيابان فدائيان اسلام - خيابان امام حسين
 مسول فنی دكتر عباس غلاميان
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزيه ادرار
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-21-33758435
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه