جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكتر اخباري
آدرس تهران چهارراه مولوي - خيابان مولوي - جنب زايشگاه اكبر آبادي
 مسول فنی دكتر علي اخباري
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزيه ادرار
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-21-55621726
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه