جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاستور
آدرس پارس آباد - خیابان شهيد بهشتي- جنب داروخانه شفاء
 مسول فنی دكتر بهزاد جعفرزاده
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزيه ادرار
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-452-7781848
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه