جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه خيريه موسوي
آدرس تهران - فلكه دوم تهرانپارس - خيابان حجر ابن عدي
 مسول فنی دكتر سعيد همايوني
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزيه ادرار
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-21-77862343
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه