جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه فجر
آدرس آذریایجان شرقی - تبریز - خيابان آزادی - چهارراه طالقانی
 مسول فنی دکتر میر نورانی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-411-5412190
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه