جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكتر فرزنديان
آدرس خراسان شمالی - بجنورد - خیابان طالقاني غربي - كوچه قنادي لاله
 مسول فنی دكتر فرزنديان
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-584-2232272
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه