جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبيولوژي بهبود
آدرس قم - 45 امامزاده ابراهيم - پلاك 45
 مسول فنی دكتر آرزو باقري
خدمات بيوشيمي هماتولوژي ايمونولوژي ميكروبيولوژي انگل شناسي تجزيه ادرار هورمون شناسي
ساعت کار 7 صبح تا 7 شب
تلفن 0098-251-6611410
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه