جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر پاکرو
آدرس اردبیل - خیابان 30 متری
 مسول فنی دکتر پاکرو
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-451-3357771
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه