جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه امام رضا(ع)
آدرس اردبیل - خيابان معلم- ميدان ورزش
 مسول فنی دكتر پدرام صدر
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-451-2233902
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه