جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه امیر
آدرس تهران - خیابان آذربایجان - ما بین خیابان گلشن و پیروز - پلاک ۱۷۸ - کد پستی : ۱۳۱۸۸۳۸۴۳۱
 مسول فنی دکتر احمد سینایی پور
خدمات هورمون شناسی - بیوشیمی - ایمونولوژی - سرولوژی - هماتولوژی - بانک خون - میکروب شناسی - انگل شناسی - قارچ شناسی - تجزیه مایعات بدن
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-21-66424071-66906790
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه