جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آلبرت
آدرس تهران - خیابان ۱۷ شهریور - روبروی اداره برق - پلاک ۵۳۷
 مسول فنی دکتر نوید احدی
خدمات هورمون شناسی - بیوشیمی - ایمونولوژی - سرولوژی - هماتولوژی - بانک خون - میکروب شناسی - انگل شناسی - قارچ شناسی - تجزیه مایعات بدن
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-21-77534490-77532016
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه