جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بهار
آدرس آذر بایجان شرقی - تبریز - خیابان ارتش جنوبی
 مسول فنی دکتر شبستری
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-411-5563533
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه