جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دانش
آدرس آذر بایجان شرقی - تبریز - خیابان هفده شهریور
 مسول فنی دکتر پور ابراهیم
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-411-5541941
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه

آزمايشگاه

آزمايشگاه

آزمايشگاه

آزمايشگاه

آزمايشگاه

آزمايشگاه

آزمايشگاه

آزمايشگاه