جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه عباس آباد
آدرس اصفهان - خیابان شمس ابادی
 مسول فنی دکتر الماسی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 تا 18:00
تلفن 0098-311-2351558-9
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه